30 July 2013

Taiwanese Desserts


Hej! I jak tam ? :) U mnie wszystko jak w największym porządku. :) Obiecałam wam że zrobię kolejne posty o tajwańskim jedzeniu. No więc padło na desery więc zacznijmy perełki znaj na całym świecie ! Podbijającą serca wielu ludzi a mianowicie..
Eng: Hey! What's up? :) About me it's everything all right. I promised you that I will do more posts about Taiwanese food. So Today's post will be about desserts so let's start from pearl know around the world! Which love many people, and namely...
 Chyba większość osób wiedzących coś więcej o Azji zna ten produkt. Pochodzi on właśnie z Tajwanu. Ja będąc w warszawie sama skosztowałam tego napoju. Smak był świetny ale większość z moich tajwańskich znajomych mówi że to nie ma się jak do prawdziwego Bubble tea nazywanej też Boba Tea bądź Pearly Milk Tea (珍珠奶茶). Jest to napój na bazie zielonej bądź czarnej herbaty z dodatkiem mleka bądź owocowego syropu. Choć najważniejsze w tym napoju są kulki Tapioki(są to czarne kuleczki z skrobi z bulwy manioku) ale można spotkać jeszcze: Boba Bomba (strzelające kuleczki z sokiem owocowym) , Jelly (żelki smakowe) , Nata de coco (galaretki kokosowe wielosmakowe). Moją pierwszą Bobę skosztowałam tak jak mówiłam w Warszawskim Bubbleology. :) Było to o smaku Taro z czarnymi żelkami nie pamiętam już o jakim smaku. Ale było przepyszne więc jeśli ktoś ma swoim mieście taki bar to powinien spróbować tego napoju. ;)
Eng: I think that most people who know a little more about Asia knows this product. It comes from Taiwan. I being in Warsaw tasted this drink. The flavour was great but most of my Taiwanese friends said it wasn't like a real Bubble Tea also called Boba Tea or Pearly Milk Tea(珍珠 奶茶) . It's drink is based on green or black tea with milk or fruit syrups. Although the most important in this drink are Tapioca Balls(black little balls of starch from cassava tubers) but you can get: Bob Bomb (shooting balls with fruit juice), Jelly (jelly flavoured), Nata de coco (multi-flavour coconut jelly). My first Boba was as I said in Warsaw Bubbleology. :) It was a taste of Taro with black coloured of jelly I don't remember what flavour. But it was delicious so if anyone has the bubble tea bar in city should try this drink. ;)
 Moon cake są zwykle spożywane w ciągu The Mid-Autumn Festival, jednego z najpopularniejszych uroczystości w Chinach jak i na Tajwanie. Podczas tego festiwalu wszyscy dają sobie na wzajem w prezencie właśnie takie ciastka. Moon cake są też dostępne cały rok nie tylko podczas tego festiwalu ;) Generalnie są to okrągłe ciastka, z cienką skórką i różnym rodzajem wypełnień. Często są one udekorowane chińskimi znakami. Yuebing(chińska nazwa 月餅), mają wypełnienie z pasty Azuki (czyli czerwonej słodkiej fasoli),pasty z nasion lotosu, pasty z fasoli mung, często są też spotykane słone wersje z nadzieniem z żółtka jajka kaczka(Dan Ya Xian). Kiedyś zjadłam takie ciastko ale z żółtkiem Żółtko mi nie smakowało ale ciasto jak najbardziej zjadłam całe.. Było brązowe i miało lekko cynamonowy smak pycha ! Tylko szkoda że nie z Azuki. >w<
Eng: Moon cake is usually eaten during the The Mid-Autumn Festival, one of the most popular events in China and the Taiwan. During this festival all give themselves to each other as a gift is a cake. Moon cake are also available year-round, not only during the festival;) These are generally round cake with a thin crust and different kinds of fillings. They are often decorated with Chinese characters. Yuebing(Chinese name) are filling with Azuki paste (or sweet red bean), lotus seed paste, mung bean paste, they are often too salty versions found stuffed with duck egg yolk (Dan Ya Xian) . And just so I ate once that cake but with yolk and I didn't like it but the cake I ate the most whole .. It was brown and had a light cinnamon taste yummy! but pity that not with Azuki. >w<
 Grass jelly (po chińsku Xian Cao - 仙草). Jest to czarna galaretka z rośliny podobnej do mięty. Smak jest zupełnie inny.. Pachnie trochę jak lecznicze ziółka choć jest bardziej delikatny i orzeźwiający. Latem można zjeść Xian Cao pokrojone w małych kostkach, na które dodaje się pokruszony lód i syrop cukrowy lub zagęszczone mleko jako polewa.
 Aiyu Jelly (po chińsku Aiyu Bling - 愛玉冰) jest autentycznym deserem z Tajwanu Jest to galaretka z rośliny figo-podobnej, która rośnie w tajwańskich górach. Nasiona tej roślin lekko przetarte, wydzielają żółtą galaretkę. Aiyu Jelly jest serwowane na zimno z sokiem z cytryny i miodu. Jest to typowy orzeźwiający letni deser. Według legendy Aiyu to imię, które oznacza dosłownie "Beloved Jade", było to imię córki odkrywcy tego przysmaku. Najprawdopodobniej jednak nazwa pochodzi od aborygenów Tsou, którzy znali roślinę Aiyu przed przybyciem chińczyków na Tajwanie.
Eng: Grass jelly (in Chinese Xian Cao - 仙草). It is a black jelly made from plants similar to mint. Taste is quite different.. It smells a bit like medicinal herbs although it is more delicate and refreshing. In summer you can enjoy Xian Cao cut into small cubes, which is added to crushed ice and sugar syrup or condensed milk are poured.
  Aiyu jelly
(in Chinese Aiyu Bling - 愛玉冰) is an authentic dessert from Taiwan. It's jelly from plant like figo that grows in the mountains of Taiwan. The seeds, lightly pressed and "rubbed", secrete a yellowish jelly. Aiyu Jelly is served cold with lemon juice and honey. This is a typical refreshing summer dessert. According to the legend the name Aiyu, which literally means "Beloved Jade," was the name of a girl, the daughter of the discoverer of this Taiwanese delicacy. Most likely however the name comes from Tsou aborigines, that obviously already knew the Aiyu plant before the arrival of Chinese in Taiwan.

  Lody Taro (Yuzai Bing - 芋仔冰) jak sama nazwa wskazuje są to poprostu lody zrobione z pasty z Taro. :) A co to jest Taro ? To jest bulwa coś a'la ziemniak ponieważ zawiera dużo skrobi ale też i witaminy B generalnie jest trochę słodkie i bardzo smaczne. Jejku zjadłabym <3
Eng: Taro ice-cream (Yuzai Bing - 芋仔冰) as the name suggests it is just ice cream made ​​from taro paste. :) And what is Taro? This is something a'la potato because it contains a lot of starch but also B vitamins generally is a little sweet and very tasty. Ahh I could eat it. <3

 Zukak kway (鼠麹粿 / 草仔粿)jest to ciasto z mąki ryżowej. Jest ono kleiste, gotowane z pastą z rośliny Gnaphalium affine lub Bylicy, aby nadać mu niepowtarzalny smak i zielony kolor. Ciasto jest zwykle wypełnione mięsa mielonym lub pastą z słodkiej fasoli.
Eng: Zukak kway (鼠 麹 粿 / 草 仔 粿) is a cake of rice flour. It is a sticky, cooked with a paste of Gnaphalium affine or Mugwort to give a unique flavor and green color. The dough is usually filled with minced meat or sweet bean paste.
 Sun cake(po chińsku Taiyang Bing - 太陽餅) jest to przysmak z Taichung. Suncakes to kruche ciastka w kształcie dysku, wypełnione niewielką ilością miodu tylko do słodzenia. Nazwa jest wymyślona przez piekarnie która to ciastko wymyśliła i która nadal istnieje. Bardzo smaczne z tego co mi wiadomo. ^^
Eng: Sun cake (in Chinese Taiyang Bing - 太阳 饼) is a delicacy of Taichung. Suncakes shortbread cakes with disc shape, filled with only a small amount of honey to sweeten. The name is invented by a cake bakery that invented and which still exists. Very tasty from what I know. ^ ^
 Shaved Ice (po chińsku Bao Bing - 刨冰) wiele tajwańczyków mają bzika na punkcie Bao Bing co jest lokalną odmiana do kruszonego lodu. "Klasyczne" Bao Bing ma na sobie czerwoną fasolę azuki, fasolę mung, kuleczki taro, orzeszki ziemne i dodatkowo słodzone syropem z cukru lub mleka zagęszczonego. Bao Bing często jest wzbogacone też świeżymi owocami, zwłaszcza mango.Lód może być pokruszony grubo lub bardzo drobno. Bao Bing jest spożywane przez cały rok, oczywiście częściej w gorące tajwańskie lato.
Eng: Shaved Ice (in Chinese Bao Bing - 刨冰) many Taiwanese are crazy about Bing Bao which is a local variant of the crushed ice. "Classic" Bao Bing on top have a red azuki beans, mung beans, taro balls, peanuts and additionally sweetened with sugar syrup or condensed milk. Bao Bing is often also enriched with fresh fruits, especially mango. Bao Bing is eaten throughout the year, of course more often in the hot taiwanese summer.
Tofu Pudding(Douhua - 豆花) Douhua jest miękkim świeżym tofu, podobnym do budyniu. Jego nazwa oznacza "chiński kwiat tofu". Tajwański Douhua jest słodki, polany syropem cukrowym i orzeszkami ziemnymi. Budyń jest zwykle spożywany na zimno w lecie, zaś zimną na ciepło. Ten budyń wydaje się prostym, "staroświeckim" deserem i rzeczywiście nim jest. Dla wielu tajwańczyków jest to przysmak dzieciństwa.  
Eng: Tofu Pudding (Douhua - 豆花) Douhua is a soft fresh tofu, like pudding. Name of pudding means "chinese tofu flower". Taiwanese Douhua is sweet, poured sugar syrup and peanuts. Pudding is usually consumed with ice in summer, in winer it's served warm. This pudding seems to be simple, "old-fashioned" dessert, and indeed it is. For many Taiwanese, it is a delicacy of childhood.
Pounded Tea (Hakka Leicha - 擂茶) Jest to słodka gęsta herbata podawana na gorąco lub zimno jest uważana za doskonały dodatek do śniadania. Jest z utartych liści herbaty, nasion sezamu i orzeszków ziemnych w moździerzu. Można dodać więcej składników, takich jak nasiona dyni, nasiona słonecznika, ziarno sosny i ryż dmuchany. Wyniku czego jest to lepka papka którą zalewa się wrzątkiem. Często, w restauracjach i herbaciarniach gdzie Leicha jest serwowana, klienci dostają surowe składników, zaprawy i tłuczek. Więc mogą bawić się w przygotowywanie własnych Leicha.
Eng: Pounded Tea (Hakka Leich - 擂茶) is a thick sweet tea is served hot or cold is considered to be an excellent addition to breakfast. The pound tea leaves, sesame seeds and peanuts in a mortar. You can add more ingredients such as pumpkin seeds, sunflower seeds, pine seeds and puffed rice. Result is a viscous slurry is poured the boiling water. Often, in restaurants and teahouses where Leich is served, customers get raw ingredients mortar and pestle. So they can play in preparing their own Leich.
Pineapple Cakes (Fengli Su - 鳳梨酥). Krótko mówiąc twarde ciastka z maślaną skorupą i nadziewane pastą z ananasa. Fengli Su jest znanym przysmakiem z Taichung. Czasami wypełnienie, pomimo swojej nazwy, zawiera Gong Gua (dynię lub melon zimowy). Nazwa Fengli Su (ciasto ananas) jest oznaką życzenia szczęścia i dobrobytu. W Tajwańskim "ananas" ma taką samą wymowę co "przychodące bogactwo". Ciastka ananasowe autentycznymi tajwańskim słodyczami jednymi z najlepszych, są również doskonałą,smaczną pamiątkę którą można stamtąd przywieźć.
Eng: Pineapple Cakes (Fengli Su - 凤梨 酥). In short, it's cake with butter crust and filled with a paste of pineapple. Fengli Su is a famous delicacy of Taichung. Sometimes filling, despite its name, contains Gong Gua (pumpkin or winter melon). Name Fengli Su (pineapple cake) is a sign of good luck and prosperity. The Taiwanese "pineapple" has the same pronunciation as "wealth comes". Pineapple Cakes are authentic Taiwanese sweets, and among the best ones, they make a great souvenir to bring back home. 
Część informacji pochodzi >stąd<. Mam nadzięję że notka się podobała bo sporo nad nią pracowałam. :)
Eng: Part of informations in this post is from >HERE<. I hope that you liked that note because I worked really long for it. :)

Byebye~

28 July 2013

TAG: My Pet


Hej! Jak tam ? Dzisiaj mam dla was Tag od : http://kawaii-maniac.blogspot.com/ . Jako że nie chciałam by moje małe ZOO czuło się obrażone że wybieram jednego choć tak chyba byłoby łatwiej to krótko opiszę całą trójcę.
Eng: Hey! How are you? Today I have for you Tag by: http://kawaii-maniac.blogspot.com/. Since I did 't want to make my small zoo felt offended that I choose one though so (I think it would be easier) I will describe the whole trinity. SORRY but that note will be in Polish..

1. Jak nazywa się twój zwierzak?
Posiadam 3 zwierzaki : Psa Atosa , Kotkę Kociambrę i królika Bonbon’a

2. Jakie to zwierze i jakiej jest rasy?
Atos jest małym kundelkiem, Kociambra jest mieszanka rasy kota bombajskiego a Bonbon jest królikiem miniaturowym rasy Rex.

3. Ile ma lat?
Pies ma w sumie już 8 lat , kotka 5 lata a najmłodszy królik ma około 1,5 roku. :)

4. Jak dostałeś swojego zwierzaka?
 Atos: Kiedy musieliśmy oddać Mike i Maję (sunie) ponieważ przysparzały nam sporo kłopotów. Po pół roku mama wypatrzyła w Anonsach małego rudego psiaka do oddania. A że właścicielka mieszkała 3 przystanki dalej to pojechaliśmy po niego i tak się u nas znalazł.
 Kocimbra: Bardzo długo nie mieliśmy kota ostatnia był czarno-biały kot o imieniu Kitek nie wiele pamiętam ponieważ było to dawno temu. Tak czy siak Kociambre znaleźliśmy na allegro. XD Było tam zdjęcie 4 kociaków w koszyku: biały , czarny , cały mieszany (rudo-czarno-biały) i jeden czarno biały. Padło na czarną (a naprawdę czekoladową z czarne pręgi - patrząc pod światło) kicie. :)
 
 Bonbon: Jakiś czas temu miałam szczurka o imieniu Kanaki. Kiedy zdechł bardzo to przeżywałam. Ponieważ nie tylko ja ale i cała rodzina bardzo się do niego przywiązała. Pewnego dnia zobaczyłam w necie zdjęcia króliczków były takiee urocze. Często chodziłam do zoologicznego i oglądałam tam króliczki wiedziałam że żyją o wiele dłużej niż taki szczurek. :) Jakoś po miesiącu po śmierci Kanakiego poszłam z mamą do zoologicznego i wypatrzyłyśmy biało-szarego królika który był jednak najładniejszy wyglądał jak „najspokojniejszy” ze wszystkich potem okazało się co za ziółko z niego wyrosło. ;)

5. Co jest dziwnego w charakterze twojego zwierzaka?
Ati: Od najmłodszego kiedy tylko się słodziej do niego mówi i próbuje z nim bawić zaraz pada na brzuch i się czołga co jest przeurocze i do dzisiaj to robi. Strasznie boi się burzy biega i sapie cały czas jak tylko ona nadejdzie. Co najlepsze nienawidzi panów z łysymi głowami. :)

Kociambra: Ona chyba jednak jest najdziwniejsza ma różne swoje humory raz biega po całej chałupie chce się bawić z Atosem bądź Bonbon'em a raz leży w łazience w misce na ubrania i śpi. :) Uwielbia w środku nocy opalać się pod lampą na moim biurku i jeść ze mną lizaka (jej ulubione to sopelki na choinkę i chupa chups XD ). Uwielbia wysokość była już wszędzie pomijając żyrandol. :D Mieszkam na 3 piętrze a ona spaceruje sobie po poręczy balkonu jak gdyby nigdy nic. Kiedyś nawet przeskoczyła do sąsiadki obok a raz piętro a potem 2 piętra niżej miaucząc o 4 nad ranem wołając nas o pomoc haha. Nikt nie wiedział jak ona znalazła się u sąsiadów całe szczęście nic jej nie było. :D

Bonbon: Jest zadziorny ale i też inteligentny jak na królika. Zakochany w Kociambrze jak tylko się go wypuści biega za nią wszędzie a jak jej nie widzi to z nudów obżera mamie kwiaty,dywan bądź tapety. :D Jak tylko go się przyłapie i powie Bon (Pum) to przestaje to robić patrzy się w ścianę i udaje że nic nie robi krótko mówiąc „głupa pali”. Jest czysty bo załatwia się tylko w dwóch(trzech) miejscach w domu w klatce i kuwecie(czasami kuwecie kota). ;) Kiedy jest zdenerwowany tym że kotka wskoczyła gdzieś wysoko a on jej nie może potowarzyszyć to zaczyna biegać i skakać po całym domu bądź położy się gdzieś w przejściu i czeka aż zeskoczy. :D

6. Co twoja relacja ze zwierzakiem dla ciebie znaczy?
Relacja z każdym z tych zwierząt jest dla mnie bardzo ważna oni są mi najbliżsi i kocham ich tak bardzo że gdyby zabrakło jednego z nich to czułabym ogromną pustkę. Jestem do nich bardzo przywiązana i wystarczy że wyjdę z domu na cały dzień to myślę o nich wieczorem jak wracam do domu. ;) A mama zdaje mi relacje co Bonbon nabroił i co dziwnego kot zrobił bądź pies.. Oni są jednak częścią naszej szalonej rodzinki. :D Co najważniejsze żadne z nich nie jest jakoś inaczej traktowane wszystkie zwierzaki są równo traktowane tak by nie były zazdrosne o siebie nawzajem. ^^ Dzięki czemu żyją ze sobą w zgodzie. :)

7. Ulubione chwile?
Z psem oczywiście wspólne spacery po lesie, zabawy, rozmowy i sen. Z kotem wszystko od zabawy i snu po opalanko pod lampą i rozmowy. Z królikiem to samo tylko że często jest tak że głaszczę go kiedy jest w klatce a on w tym samym momencie liże moje ramie to jest przeurocze. ^o^

8. Jak nazywasz swojego zwierzaka?
Pies = Ati , Atos , Suik , Słoik , Kundelo XD

Kot: Kociambra, Kociamberka , Berrrunia , Runia , Kićka i Kiciunia. :D


Królik: Bonbon , PumPum , Pum , Pumciek , Pumciuś , Pluszaczek, 

(Plinc kiedy rozłoży się w przejściu)

i nominuje wszystkich posiadających zwierzaczki ;)

Byebye~