23 April 2015

Trip to Praha

Witam ! :) Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o mojej wycieczce którą odbyłam w czasie przerwy wielkanocnej. Tym razem zajechałam aż do Pragi ! Wycieczkę planowałyśmy z siostrami od czasu azjatyckiego spotkania w styczniu i mojego hasła by razem gdzieś się wybrać, no i padło na czeską Pragę! :) Bilety były kupione, hostel zarezerwowany. Choć z tym drugim mieliśmy spory problem bo tydzień przed naszym przyjazdem wyrzucili nas na bruk i na szybkiego musieliśmy coś znaleźć. Znalazłam kolejny hostel i zaraz po zarezerwowaniu okazało się że nie mają miejsca ale dzięki bogu w zamian za błąd ich pracownika dali nam miejsce w 4 gwiazdkowym hotelu który z nimi współpracuje w tej samej cenie! To było czyste szczęście w nieszczęściu ! Po wszystkim pozostało nam tylko przygotować się do wyjazdu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
ENG: Hey! :) Today I wanted to tell you about my trip that I had during the Easter break. This time we got to Prague! We planned a trip with sisters since the Asian meeting in January and my proposal to go somewhere together, well, and we gone to the Czech, Prague! :) Tickets were bought, hostel booked. Although we had a big problem with hotel later because the week before our arrival threw us on the pavement and quickly had to find something. I found another hostel and immediately after our booking they wrote that they have no place but because of employee's error instead of it they gave us a place in the 4 star hotel which is working with them for the same price! It was pure blessing in disguise! After all, we had only get ready to leave...
 Zabrałam ze sobą chyba 1/3 szafy i kosmetyków. XD Jechałam polskimbusem z Gdańska do Pragi. Siostry dosiadały się w Poznaniu. Plan był by zająć ostatnie miejsca i siedzieć wszystkie razem. I udało się po mimo tego że musiałyśmy siedzieć z takim Panem który pomógł mi zajmować miejsca. hahaha Pozdrowienia dla niego! Podróż trwała dla mnie z Gdańska 14 godzin! Ale gdy już po 5 godzinach siostry się dosiadły więc było już lżej. :) To był nocny autobus a więc o poranku kiedy to już byliśmy w górach (bardzo blisko polsko-czeskiej granicy) nie mogłam oderwać wzroku od widoku za szybą. Tak, dziecko pierwszy raz widziało góry. :D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
ENG: I took with me probably 1/3 of my closet and cosmetics. XD I was going by polskibus from Gdansk to Prague. Sisters used to get in but in Poznan. The plan was to take the last place and sit all together. And it worked on even though we had to sit with the man who helped me to take up space. hahaha Greetings for him! The journey took me from Gdansk 14 hrs! But once after 5hrs sisters joined so it was easier. :) It was a night bus so in the morning when we were already in the mountains (very close to the Polish-Czech border) I couldn't tear my eyes away from the view behind the glass. Yes, the child saw the mountain for the first time! :D
Okolice naszego hotelu - Kobylisy
ENG: Area of our hotel - Kobylisy
 Kiedy już byłyśmy bardzo blisko, zaczęłyśmy wypatrywać tylko bilbordów w czeskim języku. Pierwsze widoki z za okna niczym się nie różniły od polskich wsi. :D Ale już nie mogłam się doczekać kiedy będziemy w Pradze i zobaczymy to piękne miasto. Po około 3 godzinach dotarłyśmy na miejsce. :) A dokładniej terminalu autobusowego w Florenc. Miejsce troszkę obskurne na pierwszy rzut oka. Choć nie zwracaliśmy na to aż tak wielkiej uwagi bo powitali nas Anetka i jej chłopak Taku! Pokazali nam gdzie jest nasz hotel. :) Pani recepcjonistka była naprawdę miła i gościnna. Wszystko nam wytłumaczyła, jak dotrzeć do Palladium (największego centrum handlowego w Pradze i na imprezę która odbywała się nie daleko).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
ENG: Once we were very close, we look out only billboards in the Czech language. The first views from behind the windows did not differ from the Polish village. : D But I could not wait to see when we will be in Prague and see this beautiful city. After about 3 hours, we reached the place. :) And precisely Florenc bus terminal. Place was a little dirty at first sight. Although we would not take up so much attention because Anetka (our Czech friend) and her bf Taku welcomed us! They showed us where is our hotel. :) Lady receptionist was really nice and hospitable. Explained everything to us, how to get to the Palladium (the largest shopping mall in Prague and at the party which took place not far away).
W drodze na Skwer Wacława
ENG: On the way to Wenceslav Square
Umówiliśmy się z znajomymi na 15 pod Palladium, bo chciałyśmy trochę odpocząć. Ruszyłyśmy pod Palladium które było w sumie rzut beretem, metrem od naszego hotelu. :) Na miejscu spotkaliśmy się z naszą kolejną czeską koleżanką Tiną, Willem (który był akurat w tym mieście), Anetką i Taku pod Palladium (to był nasz punkt spotkań, niczym Batory w Gdyni lol) Poszliśmy coś zjeść i pospacerowaliśmy po Skwerze Wacława, Starym Mieście i pojechaliśmy po naszego malezyjskiego kolegę Asifa.. później zrobiliśmy zakupy i ruszyliśmy od hotelu w którym trochę wypiliśmy przed imprezą po czym ruszyliśmy na punkt spotkań by spotkać się z Anetką i Taku. :D Z nimi poszliśmy na azjatycką imprezę w klubie Atelier!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
ENG: We agreed to meet with friends around 3pm at the Palladium, because we wanted to get some rest. We went the Palladium which was really close to our hotel by subway. :) There we met up with our another Czech friend Tina, Will (who was just in the city), and Taku, Anetka the Palladium (it was our meeting point, like Batory in Gdynia lol). We went to eat and took a walk after Wenceslav Square, the Old Town and after it we picked up our Malaysian friend Asif.. then did some shopping and went from the hotel where we drank some drinks before the party and went to a meeting point to meet with Anetka and Taku again. :D Then all together went to the Asian music party in Atelier club!
Azjatycka impreza : Klaudia, Ivan, Agnieszka, Tina, Marysia, Anetka, Wil, JA, Asif
ENG: Asian party : Klaudia, Ivan, Agnieszka, Tina, Marysia, Anetka, Wil, ME, Asif
 Tak, byłam na takich imprezach u nas w Trójmieście ale ta w Pradze naprawdę się różni i to sporo. :) Jest tam dużo więcej ludzi z Azji i Czech obu płci. :) Muzyka była zmiksowana k-pop , t-pop i j-pop choć większość to kpop i o dziwo tpop* (czemu sie zdziwiłam i to bardzo). Naprawdę świetnie się bawiłam po mimo paru nie przyjemnych incydentów z pewnymi osobami. Mam bardzo dobre wspomnienia! Po za tym dołączył do nas wtedy Ivan kolega mojej Sis. :) Jestem pewna że na zawsze zapamiętamy tą imprezę/spotkanie. *tajwański pop
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
ENG: Yes, I was in such events in the Tri-City but this in Prague was really different. :) There's a lot of Asians and Czech (girls and guys). :) The music was mixed k-pop, t-pop and j-pop , although more of kpop and surprisingly TPOP** (I was so surprised). We really had a great time in spite of some unpleasant incidents with some people. I have very good memories! Ahh, my sisters friend Ivan joined us at the party. :) I'm sure we will always remember this event/meeting. **Taiwanese pop
Katedra Św. Wita, Wacława i Wojciecha
ENG: Cathedral of St. Vita
 Następnego dnia wyszłyśmy na śniadanie i planowaną wycieczkę dokładną po Pradze. No i znowu umówiliśmy się pod Palladium z Willem. Po czym poszliśmy prosto na Skwer Wacława, Stare Miasto, Most Karola, Zamek Praski i Katedrę Św. Wita,Wacława i Wojciecha. Jejku było przepięknie! Choć wchodzenie pod górkę by dojść do zamku mnie strasznie męczyło i pogoda była też nie przyjemna. Wieczorem wróciliśmy do hostelu i spotkałyśmy się z nowo poznanymi znajomymi. Wróciłyśmy dosyć późno po czym poszłyśmy spać. Po śniadaniu postanowiłyśmy znowu pospacerować i zrobić zakupy. Poszliśmy na jarmarki całą paczką czyli moje siostry Klaudia, Agnieszka i Marysia + Will i Asif. :D Kupiłam sobie Trdlo i parę drobiazgów w tym zawieszkę na telefon Krecika i czapkę pandę! :3 Nosiłam ją przez chwilę ale przyciągałam zbyt dużo uwagi więc ją zdjęłam.. haha...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
ENG: The next day after breakfast we went out for a planned sightseeing tour of Prague. Well, again, we met with Will next to the Palladium. Then we went straight to the Wenceslav Square, Old Town, Charles Bridge, Prague Castle and the Cathedral Vitus. It was beautiful! Although climbing the hill to reach the castle made me terribly tired and the weather was not too pleasant. In the evening we returned to the hostel and met up with the new-found friends. We came back quite late and then went to sleep. After breakfast we decided to walk back and do some shopping. We went to fairs in group : Klaudia, Agnieszka and Marysia + Will and Asif. : D I've bought a few things Trdlo and including the hanging on the phone Kretek and a panda hat! : 3 I wore it for a while but it attracted too much attention so I took it off.. haha...
Most Karola nocą
ENG: Charles Bridge at night
 Po obiadku odpoczęłyśmy i odstawiłyśmy Asifa na Florenc bo musiał już wracać. Po czym my się spakowałyśmy i ruszyłyśmy na nasz ostatni spacer po zamku i moście Karola. Praga nocą jest jeszcze piękniejsza niż za dnia! Obeszłyśmy cały most Karola o czym w sumie marzyłyśmy by tam pójść nocą... a następnie starówkę, skwer Wacława i kierunek hotel po nasze bagaże a potem prosto na autobus. Wrażenia ? było cudownie ! widoki naprawdę wspaniałe. Ludzie trochę dziwni ale ci których poznałyśmy byli bardzo przyjaźni i dbali o to byśmy dobrze się czuli. Mam praktycznie same dobre wspomnienia związane z tym miejscem jak ŚWIERGOLĄCY PAN i BEBECE CECE BEBE XD i obiecałyśmy sobie że wrócimy tam na pewno znowu wszystkie razem! A tym czasem mamy chęć na kolejną wspólną podróż tym razem do Wiednia! :) Zobaczymy jak to wyjdzie ale mam nadzieję że nam się uda! Chciałam podziękować wszystkim tym którzy tam ze mną byli jak i tych których spotkałam na miejscu. Było naprawdę świetnie i na pewno zostaniecie do końca w mojej pamięci jak i serduszku, do zobaczenia kiedyś. :*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
ENG: After lunch we rested a bit and we dropped Asif to Florenc bus terminal because he had to go back. Then we moved back to hotel for a moment with Will and took our last walk around the castle and Charles Bridge. Prague at night is even more beautiful than the day! We were hanging around the Charles Bridge it was our dream to go there at night... and then the old town, Wenceslav Square and the directly to the hotel for our luggages and then straight to the bus. Impressions? it was wonderful! views really great. People a little strange but those whom we met were very friendly and made everything to make us feel good. We have great memories of this place like BIRD MAN and BEBECE CECE BEBE XD and we promised that we definitely will go back there again! And this time, we are planning another trip, this time to Vienna! :) I hope that we will succeed! I wanted to THANK all of those who were there with me and those I met on the spot. It was really great and you will stay in my memory forever and heart, hope to see you sometime. :*
Mam dla was jeszcze pare innych zdjęć zrobionych przeze mnie jak i moje siostry oraz znajomych. :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
ENG: I have for you a few other pictures taken by me,my sisters and friends. :)
Widok z początku mostu Karola
ENG: View from begining of Charles Bridge
Na przeciwko Muzeum Narodowego na Skwerze Wacława z Willem,Klaudia,Marysią i Agnieszką
ENG: Next to National Museum on Wenceslav Square with Will,Klaudia,Marysia and Agnieszka.
Zamek Praski
ENG: Prague Castle
Praski Zegar Astronomiczny
ENG: Prague Astronomical Clock
Spis lini metro :)
ENG: Subway lines
Asif w moich uszach królika :D
ENG: Asif in my bunny ears :D
Widok z zamku (poniżej ogrody)
ENG: View from the castle (on the bottom are gardens)
Katedra Św. Wita, zespół z mostu Karola, mały kościół nie daleko Starówki, Skwer Wacława.
ENG: Cathedral of Vita, band on Charles Bridge, small church near Old Town Square and Wenceslav Square.
Katedra Św. Wita
ENG: Cathedral of Vita
Brama wejściowa mostu Karola, mały kościół i uliczki na Starówce. :)
ENG: Gate of Charles bridge, small church at night and some streets in Old Town.
Trdlo
Widok z zamku nocą
ENG: View of Prague from Castle at night !
Kreciklandia, z Siostrami i Skwer Starego Miasta (Zegar astronomiczny i Kościół Najświętszej Marii Panny przed Tynem)
ENG: Kretekland, with Sisters and Old Town Square (Astronomical and Church of St. Mary before Tyn)
Wil po obiedzie XD, Katedra Św. Wita w środku, w drodze na Most Karola, Brama Prochowa
ENG: Wil after lunch XD, inside of Cathedral of St. Vita, on the way to Charles Bridge, Powder Gate.
Dach Kościóła św. Mikołaja, Most Karola i uliczki w drodze na zamek.
ENG: Roof of St. Nicholas Church, Charles Bridge and the streets on the way to the castle.
Zmęczone po podróży, śpioszki w autobusie <3
ENG : Tired after trip, sleeping in bus to Poland <3


 
Byebye~

12 April 2015

Happy Birthday !

Hej! Tak trochę nie zapowiedzianie.. Ale chciałam po prostu pokazać że żyje, jestem i mam się dobrze. :) Zabierałam się do tej notki parę miesięcy a w sumie miałam ją przygotowaną tylko nie miałam czasu dodać zdjęć i ją jeszcze poprawić. Mój blog jakiś miesiąc temu miał swoje urodziny a moje urodziny już też minęły miesiąc temu (bloga założyłam 9 dni przed urodzinami). Starzeję się jak każdy.. ^^ Trochę pozmieniało się w moim życiu dlatego rzadziej wpadam na bloga. Zajęta jestem bardzo pracą i jestem w środku 3 semestru w szkole po którym czeka mnie egzamin państwowy. Dlatego nie mam jak przysiąść do komputera i coś sensownego tu naskrobać. Generalnie od czasu ostatniego wpisu byłam w Berlinie na wycieczce z koleżankami. ^^ Było świetnie poznałam tam kolegę z Wietnamu i koleżankę z Niemiec. :) Tutaj parę zdjęć mojego autorstwa jak i moich koleżanek. To była moja pierwsza wycieczka za granicę! :o Pomimo to że nie czułam się najlepiej to mam naprawdę dobre wspomnienia z tym miejscem i na pewno tam wrócę!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
ENG: Hey, So some unannounced .. But I just wanted to show that I'm alive, and I'm fine. :) My blog had birthday about a month ago the same as me ( I started blogging 9 days before my birthday). We getting old like everyone.. ^^ My life changed a bit so rarely bump into blog. I'm very busy with work and I'm in middle of 3 semester at school after which I will have national exam for cosmetic certificate/diploma. That's why I can't sit to the computer and scrawl something sensible here. In general, since the last note I was in Berlin, on a trip with friends. ^^ I met a nice friend from Vietnam and German friend there. :) Here are some photos made by me and my colleagues. It was my first trip abroad! :o Despite this, I didn't feel good there I have really good memories of this place and definitely I will go back!


 Kolejno w styczniu zorganizowałam spotkanie mojej grupy. Odbyło się ono w Warszawie! Ludzie przyjechali z całej Europy! Był nawet kolega z USA. ;) Generalnie zabawa była świetna choć minęło to bardzo szybko. Cała nasza zwariowana grupa "rodzina" tęskni za sobą, ale już w maju mamy kolejny zjazd tym razem na cały weekend w Poznaniu! ^^ Już nie mogę się doczekać... (na zdjęciu brakuje 2 osób)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
ENG: Sequentially, I organized a meeting of my Slavic-Asian group in January.. It was held in Warsaw! People came from all over Europe! There was even a friend of the United States. ;) Overall, was great fun but it passed very fast.. All our crazy group "family" misses it.. but in May we have another reunion, this time for a whole weekend in Poznan! ^^ I can't wait.. (on picture missing 2 people) W lutym oprócz tego że pracowałam ciężko to nic szczególnego się nie działo.. tylko DOM> PRACA> DOM i od czasu do czasu spotkanie ze znajomymi. No cóż życie.. :) W marcu oprócz moich urodzin to również nic się nie działo. Moje urodziny spędziłam z przyjaciółmi, byłam na lunchu z koleżankami ze szkoły a następnie na piwku z dobrymi kumpelami. <3 Było naprawdę miło i dostałam bardzo urocze prezenty których zdjęcie macie poniżej. ^^ No i to w sumie tyle z ostatnich moich miesięcy. :) Już szykuje wam moją notkę o wyjeździe który odbyłam około 2 tygodnie temu! Czyli PRAGA ! ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
ENG: In February, except that I worked hard, nothing special has happened.. just HOME>WORK> HOME and from time to time, meeting with friends. Well lif .. :) In March, besides my birthday, also nothing happened. I spent my birthday with friends, I was on lunch with classmates and then on drinks with good friends. <3 It was really nice, and I got so cute gifts which have image below. ^^ Well, it's short of this what happened my recent months. :) I'm preparing next note about the trip that took about 2 weeks ago! So PRAGUE! ^^

 
Byebye~