27 October 2013

Sister Go Go Go (姐姐立正向前走)

Hejka ! Wybaczcie mi, mówiłam że się poprawię a tak zapuściłam blog że sama się sobie dziwię. >< I to nie dlatego że jestem zajęta ale dla tego że nie mam pomysłów na notki. Ale ostatnio obejrzałam całą nową dramę z Jiro Wangiem. Jest nią Sister Go Go Go (姐姐立正向前走). Może nie taka nowa bo powstała w 2012 roku. Ale przyznam że od samego początku ją polubiłam. :)
Eng: Hiya! Sorry, I said that I will post more things on my blog but I didn;t do it and now blog is kind of poor. >< Reason is not that I'm busy but for the fact that I have no ideas for posts. But recently I watched new drama with Jiro Wang. It's Sister Go Go Go (姐姐立正向前走) drama. Well, maybe not new because it was filmed in 2012. But I must admit that from the very beginning I liked it. :)

 Opis: 30 letnia scenarzystka Wang Ming Ming (Ruby Lin) zostaje wciągnięta w romantyczne uniesienia z trzema mężczyznami w różnym wieku. Jeden z nich to czterdziestolatek(Fu Yun Kai [Hu Bing]), drugi trzydziestolatek(Eason[Jiro Wang]), trzeci zaś dwudziestolatek (Tong Xiao Tian[Lin Geng Xin]). Pierwszą jej miłością jest Eason który był zapomnianym piosenkarzem miał zespół HE ale z racji tego że nie było nikogo na role lidera w dramie którą napisała Ming Ming to "podsunęła" go (ponieważ był jej idolem).
 Eng: Description: 30 year old screenwriter Wang Ming Ming (Ruby Lin) is drawn into the romantic elevation of three men of different ages. One of them is a forty (Fu Yun Kai [Hu Bing]), thirty-second (Eason[Jiro Wang]), the third of twenty (Tong Xiao Tian[Lin Geng Xin]). Her first love is Eason who is the singer from forgotten HE band but since there was no one in leadership roles in the drama she wrote, Ming Ming suggested to get Eason as male leader(since it was her idol).

 Z początku Eason próbuje w sobie rozkochać Ming Ming pod namową agentki by utrzymać rolę Feng Ming'a w dramie ale wnet oboje się w sobie zakochują , drama odnosi wielki sukces przez co potem powstaje wiele kłopotów (skandali) które zmyślają media i ich miłość jest wystawiana na wiele prób. Wang Ming Ming jest przeuroczą kobietą bardzo niewinną , nieśmiałą , nie doświadczoną jeśli chodzi o miłość dlatego szybko zakochuje się w Easonie. Eason jest bardzo ale to bardzo symatycznym , zabawnym człowiekiem który z biegiem odcinków dojrzewa i staje się bardziej odpowiedzialnym mężczyzną.
Eng: At the beginning in the Eason tries to enamour Ming Ming because of his agent idea to keep Feng Ming'a role in the drama but soon they both fall in love, drama have huge success by what then creates a lot of problems (scandals) to fabricate the media and their love must overcome many obstacles. Wang Ming Ming is a delightful woman, very innocent, shy, not experienced when it comes to love so quickly falls in love with Eason. Eason is a very, very sympathetic, funny man who in the course of episodes matures and becomes more responsible man.

 Jest jeszcze postać najmłodszego chłopaka Xiao Tian'a. Ming Ming i Xiao Tain traktują się jak rodzeństwo i nazywają siebie brat i siostra. Ale kiedy Xiao Tian zauważa co dzieje się między Easonem i Ming Ming odkrywa swoje uczucie do niej. Niestety choć jest wspaniałym opiekuńczym chłopakiem to Ming Ming widzi go tylko i wyłącznie jako brata. Po mimo wielu prób nie udaje mu się jej do siebie przekonać.
Eng: There is another character the youngest guy Xiao Tian .From the beginning Ming Ming and Xiao Tian are like siblings and call themselves brother and sister. But when Xiao Tian observes what happens between Eason and Ming Ming he discover his real feelings for her. Unfortunately, although it is a wonderful caring guy is Ming Ming sees him only as a brother. In spite of many attempts, he manages to convince her to himself.


Pod koniec dramy pojawia się ostatni kandydat na męża Fu Yun Kai. Osobiście bardzo polubiłam tego aktora jak i postać którą gra. Po fali niefortunnych wydarzeń po między Easonem i Ming Ming które trudno wyjaśnić zostają parą.. Wszystko układa się świetnie ponieważ Fu Yun Kai. W odróżnieniu od tych młodszych chłopaków jest bardzo dojrzały i potrafi zadbać w odpowiedni sposób o Ming Ming. W późniejszych wydarzeniach okazuje się że Eason i Fu Yun Kai są braćmi. Ponieważ ojciec Yun Kai'a poślubia matkę Easona. Ale czy Ming Ming poślubi Yun Kai'a czy Eason'a to pozostawię wam. ;) Nie chce wam zdradzać końca przed tym jak obejrzycie dramę. Ponieważ sam koniec jest zaskakujący.
Eng: At the end of the drama appears in the latest candidate for a husband Fu Yun Kai. Personally, I liked the actor and the character he plays. After a wave of unfortunate events at between Eason and Ming Ming which are a pair of hard to explain. Everything is going great as Fu Yun Kai. In contrast to these younger guys are very mature and knows how to take care of in an appropriate manner Ming Ming. In later events, it turns out that Eason and Fu Yun Kai are brothers. As the father of Yun Kai marries the mother of Eason. But the fact Ming Ming will choose Yun Kai or Eason I will leave it for you. :) Don't want tell u ending before u will see that drama. :) Because ending is really surprising.

 Drama generalnie jest godna polecenia. Ponieważ w każdym odcinku coś się dzieje, są jakieś problemy ale też i miłe i zabawne sceny. Dzięki temu drama wydaje się bardzo urozmaicona. Wszystkie postacie w dramie grają jakąś ważną role w historii Ming Ming i Easona. Aktorzy są dobrani świetnie nie ma postaci której bym jakoś znienawidziła oprócz natrętnej reporterki Ru En. Powstało 28 odcinków tej dramy, jak dla mnie nie jest to super dużo odcinków biorąc pod uwagę też to jak akcja się rozgrywa to naprawdę wszystko mija bardzo szybko i nie odczuwa się przeciągania historii. :) BARDZO ale to NAPRAWDĘ BARDZO POLECAM tą dramę. Jest naprawdę super zaliczam ją do jednej z moich ulubionych. :)
Eng: Drama is generally recommendable. As in every episode something happens, it is a difficult or good and funny scenes. Thanks to this drama seems to be very diverse. All the characters in the drama played a major role in the history of the Ming Ming and Eason. The actors are well matched as there is something that I would hate besides intrusive reporter Ru En. Created 28 episodes of the drama, for me it is not a too many episodes, looking on how the action is taking place is really all goes very quickly and did not feel the drag of history. :) But it's REALLY VERY HIGHLY RECOMMEND this drama. It's really cool I include it to one of my favorites. :)

Teraz tradycyjnie parę zabawnych i fajnych scenek
Eng: Now a few of funny and cool scenes
Przy tej scenie ubawiłąm się po pachy :D
Eng: it's so funny scene. XD
Pierwsze spotkanie :)
Eng: first meeting :)
Niezręczna sytuacja na szczęście to tylko sen. :D
Eng: Awkward moment lucky it's only dream. :D

Trailer dramy dosyć długi no ale tak na zachętę :)
Eng: Here is trailer of this drama. :)
Niestety drama jest dostępna tylko i wyłącznie po angielsku i znalazłam ją tutaj
ale kto wie może ktoś się zabierze i przetłumaczy po obejrzeniu. :D 
Ja próbowałam ale nie mam do tego głowy na razie.
Eng: Drama is available in English, and I found it here
http://www.viki.com/tv/6764c-drama-go-go-go

P.S Piosenki w tle to piosenki właśnie z tej dramy. ;)
Songs in background are songs from that drama.

Byebye~

10 October 2013

黃色小鴨 Rubber Duck

Hejka ! Przepraszam was za moją chyba najdłuższą nieobecność na blogu jaką miałam. Ale tak się złożyło że nie miałam ani weny ani czasu na pisanie i sama myśl o tym że miałabym pisać coś po to by pisać i się do tego zmuszać zniechęcała mnie do tego. Krótko co u mnie. Dosyć sporo się zmieniło byłam na imprezie z koleżankami poznałam tam dwóch Filipińczyków z czego jeden jest naprawdę spoko. :D Po za tym zaczęłam szkołę dokładniej jestem na 1 semestrze rachunkowości w szkole żak. Hmm.. Trochę się w tym gubię bo mało pamiętam z liceum (byłam na profilu usługowo-gospodarczym i miałam podstawy rachunkowości). Ale myślę że jest OK w sumie i tak poszłam tam głównie po to by czymś się zająć i dostać legitymację. Ustaliłam z mamą że w marcu lecę do Londynu. W pierwszej połowie grudnia kupuję bilety. ^^ Więc zapowiada się ciekawie i to wszystko. Po za tym przyszłam do was z inną sprawą a mianowicie ostatnio BARDZO POPULARNĄ na Tajwanie kaczuchą. :D
Eng: Hiya ! Sorry for my absence I think, it was the longest break I've ever had on the blog . But it so happened that I didn't have time or inspiration to write and the thought of it that I had to write something in order to write and be forced to do so discouraged me to do so.. How about me ? Quite a lot has changed I was at a party with friends I met there two Filipinos. :D After that, I started a school (accounting). Hmm .. I was lost a little because I don't remember anything from high school ( I was in the service-economic profile , and I had the basis of accounting). But I think it is OK. I went there mainly to have something to do and get student card. In March, I'm going to London. In the first half of December buying tickets. ^^ So it will be interesting. That's all. Anyyway, I came to you with another case, namely the recently VERY POPULAR duck in Taiwan. : D

 Florentijn Hofman, artysta z Holandii który zaprojektował tą gigantyczną kaczkę postanowił zabawiać świat przez wycieczkę o nazwie "Spreading joy around the world". Miał na celu przywrócenie wszystkim wspomnień z dzieciństwa poprzez wystawienie tej kaczki w 14 miastach w tym 4 na Tajwanie.
Eng: Florentijn Hofman, an artist from the Netherlands who designed the giant duck decided to entertain the world on a tour called "Spreading joy around the world". He aimed to recall everyone's childhood memories by exhibiting the duck in 14 cities including 4 cities in Taiwan. 

 Powiem że na Tajwanie teraz absolutnie wszyscy szaleją na punkcie tej kaczki. :D Kupują sobie dodatki , małe pluszaki,koszulki,torby itp. w kształcie tej kaczki. Po za tego typu dodatkami robią kawy , jedzenie.. Co powiedzie na duck-burgera albo makaroniki w kształcie kaczuchy ?
Eng:  Now, absolutely everyone in Taiwan go crazy over that duck. :D They buy accesories, small plush duck, t-shirts, bags, etc. in the shape of a duck. Except it they also doing coffee, food... How about duck-burger or duck-macaroons? :D

 Szaleństwo prawda? :D Ale to nie wszystko ta kaczucha jest dosłownie wszędzie! :D W internecie roi się od przeróbek tej kaczuchy z zwykłej uroczej kaczki na batman'a, ironman'a, hulk'a, doraeoman'a , psyduck'a itp. Mnie to bawi szczerze mówiąc. :D Mi się osobiście bardzo podoba sama chcę mieć taką małą pluszową kaczuchę. ^^ Parę takich zabawnych przeróbek.
Eng: Crazy right? :D But that's not all, this duck is literally everywhere! :D Internet is full of modifications of the usual cute Duck for ducks looking like Batman, Ironman, Hulk, doraeoman, psyduck etc. I find it funny to be honest. :D I really like it and I would like to have such a small plush duck. ^^ A couple of funny modifications..

Prawda że świetne ? hahaha
- Bo jak dla mnie bomba :D
Eng: Awesome right ?

Byebye~