28 February 2013

Material Queen 拜金女王


Hello ! Today I have something special for you. :) Since last Sunday I have watched one amazing Taiwanese drama called Material Queen. I started watch it because of interesting announcement on Wikipedia. I was just bored and looked for some nice drama where play one of my favourite Taiwanese actors and vocalist Vanness Wu ! I found this and with curiously I just checked and I wan't disappointed ! Drama is really wonderful. At the beginning main character(girl) annoyed me a little but at the end I was really moved by this story !
 ***
Cześć ! Dzisiaj mam dla was coś specjalnego. :) Od ostatniej niedzieli miałam przyjemność oglądać znakomitą tajwańską dramę zatytułowaną Material Queen. Zaczęłam ją oglądać ponieważ miała interesującą zapowiedź na Wikipedii. Byłam strasznie znudzona i szukałam jakieś fajnej dramy w której gra jeden z moich ulubionych tajwańskich aktorów i wokalistów Vanness Wu ! Znalazłam właśnie to i z ciekawości sprawdziłam i nie zawiodłam się ! Drama jest naprawdę cudowna. Na początku główna bohaterka troszkę mnie drażniła ale na koniec byłam naprawdę poruszona tą całą historią!
Story is about Cai Jia Hao(Vanness Wu) and Lin Chu Man(Lynn Hung). Jia Hao is poor but very kind and talented violinist which study in Paris. Chu Man is a fashion model who doesn't care if a man is short, fat, ugly and old, as long as he is rich. So when she discovers that her perfect man is only a hired body double for the real billionaire "Mr. Norman" and his true identity is a penniless music student in Paris named Cai Jia Hao, she immediately dumps him.
 ***
Historia jest o Cai Jia Hao(Vanness Wu) i Lin Chu Man(Lynn Hung). Jia Hao jest biednym ale życzliwym i utalentowanym skrzypkiem który studiuje w Paryżu. Chu man jest modelką która nie dba o to czy mężczyzna jest niski,gruby, brzydki i stary tak długo jak jest bogaty. Więc kiedy odkrywa że jej idealny mężczyzna jest tylko wynajętym doubler'em prawdziwego miliardera "Mr. Norman'a" i  jego prawdziwa tożsamość to student muzyki bez grosza Cai Jia Hao, natychmiast go rzuca.
 As karma, she loses her job to a younger model, her rich lover leave her after that she finds out that Cai Jia Hao will be her new roommate. What's forces them to reconcile and to really get to know each other. As Lin becomes closer to Cai, her goal is the real estate tycoon Yan Kai Ming and by this Jia Hao becomes less important. She starts to question whether being rich is what she truly want.  
 ***
Jakto karma,ona traci pracę w modelingu a jej bogaty kochanek zostawia ją po czym dowiaduje się że Cai Jia Hao będzie jej nowy współlokatorem. Co zmusza ich do pogodzenia się i prawdziwego poznania siebie. Kiedy Lin staje bliższa dla Cai, jej celem jest potentat nieruchomości Yan Kai Ming i przez to Jia Hao staje się mniej ważny. A ona zaczyna wątpić, czy jest bogactwo, to to co ona naprawdę chce.
After all complications Jia Hao go back to Paris and after his graduation in that two years back to Taiwan that time Chu Man lived with hope that oneday Jia Hao back to her. Then, they face many challenges and tests to find their true love. Can they? How will their lives ? Chu Man will leave Jia Hao for a really rich man?
 Here, a few photoshots of scenes from drama and trailer. ^^ Unfortunately drama is available only with English subs here http://www.viki.com/channels/1783-material-queen . I really recommend this because drama is worth watching ! Show how important is love and friendship. How strong is love and that money aren't really important in life.
***
Po wszystkich komplikacjach Jia Hao wraca do Paryżu i po zakończeniu szkoły wraca na Tajwan w tym czasie Chu Man żyła z nadzieją że Jia Hao kiedyś do niej wróci. Następnie muszą sprostać wielu wyzwaniom i testom by odkryć swoją prawdziwą miłość. Uda im się ? Jak potoczą się ich losy ? czy Chu Man zostawi Jia Hao dla naprawdę bogatego mężczyzny ?
 Macie tutaj parę photoshot'ów z scen z dramy oraz trailer. ^^ Niestety drama jest dostępna tylko w wersji z angielskimi napisami tutaj http://www.viki.com/channels/1783-material-queen . Naprawdę polecam bo drama warta jest tego by ją obejrzeć. Pokazuje jak cenna jest miłość i przyjaźń. Jak mocna jest miłość i że pieniądze nie są najważniejszą rzeczą w życiu. 


Byebye~

23 February 2013

Soul of Asia : Valentines Edition

Hello~ OK sorry for last note but I felt terrible. Now I'm OK and I think I'm ready for back to writing blog. I wrote to you about Soul of Asia Carnival Edition once. It's part with only asian music (korean,japanese,chinese/taiwanese) 15th Feb in Retromaniak(Sopot) was the same party but Valentines Edition. Of course I went there but unfortunelly alone. I mean I were with friends but I think this night I should be with my other half (which I don't have now.) I didn't feel soo good because I missed someone so much. I just sit drunk one drink and beer and danced a little with my friends. I meet there two new Asian friends William and Ichiro ^^ Haha there was a lot of fun but by my mood I didnt have a lot of fun. I show you a few pics from that party.
***
Cześć~ Wszystko w porządku , przepraszam za ostatnią notkę ale czułam się strasznie. Teraz wszystko jest OK i myślę że jestem gotowa na powrót do blogowania. Kiedyś opisywałam wam imprezę Soul of Asia Carnival Edition. To impreza z tylko i wyłącznie azjatycką muzyką (koreańską,japońską,chińska/tajwańską) 15tego lutego w sopockim Retromaniaku była impreza właśnie z tej serii ale Walentynkowa Edycja. Oczywiście poszłam na nią lecz niestety sama. Mam namyśli to że byłam z przyjaciółmi ale tej nocy powinnam być raczej z moją drugą połówką (której już nie posiadam). Nie czułam się dobrze ponieważ za nim tęskniłam. Usiadłam wypiłam jednego drinka i piwo potańczyłam trochę z znajomymi. Poznałam tam dwóch Azjatów: Williama i Ichiro ^^ Haha było dużo zabawy ale przez mój humor nie było dla mnie aż tak fajnie. Macie parę fotek z imprezy.
Yeah it's me :D back of Kimiś and Żaba body :D
***
Tak to ja :D plecy Kimiś i ciało Żaby :D
Agu , Żaba , Me ^^
hugs with my friend Helena ^^
***
przytulanki z Heleną ^^
my face looks great XD I didnt know what to do when I saw camera ^^
so just stupid face haha and Kimiś smile on my back XD
***
moja mina wygląda świetnie XD nie wiedziałam co zrobić kiedy zobaczyłam aparat ^^
i po prostu zrobiłam głupią minę haha i ten uśmiech Kimiś za mną XD
Ahh my fringe XD Photo with Żaba <3
Love you !
***
Ahh moja grzywa XD Zdjęcie z Żabą <3
Kocham Cię !

Thank you all for make this night good. It was nice feel that I got friends which want make me smile etc. which care about me every time. I think We get closer with time. I know that I can count for you. I mean Aga and Żaba. Thank you for everything and for that night.
Generally party was OK but not for person which miss someone and have mood swings like me.. Echh damn it. :) I got a lot of good and funny memories from that party. Thank you all !
***
Dziękuje wszystkim za super noc. Miło było poczuć że ma się przyjaciół którzy chcą byś się uśmiechnęła itp. którzy dbają o ciebie zawsze. Wydaje mi się że zbliżyłyśmy się do siebie z czasem. Wiem że mogę na was liczyć. Mam na myśli Agę i Żabę. Dziękuje za wszystko i za tą noc.
Ogólnie impreza była OK ale nie dla osoby która tęskni za kimś i ma huśtawki nastroju jak ja.. Echh w cholerę z tym. :) Mam wiele dobrych i zabawnych wspomnień z tej imprezy. Dziękuje wszystkim !

photo from >>CLICK<<
If you want know more about Soul of Asia 
(there are videos from performances and photos from party etc.)
Look here~
***
Jeśli chcesz wiedzieć więcej o Soul of Asia 
(są tam filmiki z występów i i zdjęcia z imprez itp
Zajrzyj tutaj~

https://www.facebook.com/pages/Soul-Of-Asia/169345919875036


Jason Mraz - I Won't Give Up (Eric Nam Cover)

Papa~

19 February 2013

Stop trust

Hello ! What's up ? Last time happened something bad in my life. People which know it think that ideas and behaved was/is so stupid. From yesterday I'm confused. I don't know what should I think and what should I do. I have so many words in my mouth to tell that idiot how i feel and whats wrong did. How treat me etc. but I'm idiot too because I'm person which could give second chance and wait till this person will repent and apologize. Stupid right ? One thing which I wanna do it's just go there and kill that person. I start feel hate and disgust but still have hope that everything will be ok. How it is when you get new person around you. You start trust this person because till that time you never felt hurt and didn't feel disappointed.. You care about this person and support him/her in every thing and decision he/she get. Start like this person but after a few months this person just fool you and you learn you were just a toy in that friend's hands. You learn that this person even dont try understand u.. any empty, anything.. and just leave you like a broken toy just for play with one old toy about which he/she forget in time with you. Someone would just feel damn sad but I think I need be strong.. Too many times in past I just where sad because of people. I won't spend time for crying just because that person. This person is even not worth that tears. I won't fight for someone who is just a player and trush actually for me. From this lesson I just learn to DONT TRUST ANYBODY because your friendship/relationship can be the biggest mistake in your life. I think that I need really so much time to start trust people.. Now I wanna just be alone so.. I don't know when I will write not again.
Sorry and see ya once.
***
Hej! Co tam ? Ostatnio zdarzyło się coś złego w moim życiu. Ludzie którzy o tym wiedzą myślą że tego typu zachowania i pomysły są idiotyczne. Od wczoraj mam mętlik w głowie. Nie wiem co powinnam zrobić ani co myśleć. Mam bardzo dużo słów w moich ustach które z chęcią wykrzyczałabym temu idiocie, jak się czuje i jak złą rzecz zrobił. Jak mnie potraktował itp. ale ja również jestem idiotką ponieważ jestem osobą która mogłaby dać drugą szansę i czekam aż ta osoba się opamięta i przeprosi. Głupie prawda ? Jedną rzeczą którą mam ochotę zrobić to pójście tam i zabicie tej osoby. Ja zaczynam powoli czuć nienawiść i obrzydzenie ale wciąż mam nadzieję że wszystko będzie ok. Jak to jest kiedy poznajesz kogoś zupełnie nowego któremu zaczynasz ufać bo jak do tej pory nigdy cię ta osoba nie zawiodła. Dbasz o tą osobę i wspierasz ją nie w każdej decyzji jaką podejmuje. Zaczynasz lubić tą osobę a po miesiącach ona po prostu cię oszukuję i dowiadujesz się tylko że byłaś/eś tylko pieprzoną zabawką w twojego przyjaciela/ółki rękach. Wiesz że ta osoba nawet nie próbuje cię zrozumieć.. żadnej empatii, nic.. i zostawia cię po prostu jak zepsutą zabawkę tylko po to żeby się pobawić z starszą zabawką o której zapomniał/a po czasie będąc z tobą. Ktoś czułby się cholernie smutny ale myślę że powinnam być silna. Za dużo razy byłam smutna przez ludzi. Nie mam ochoty tracić czasu na płacz tylko z powodu tej osoby. Ta osoba nawet nie jest warta moich łez. Nie będę walczyć o kogoś kto jest tylko graczem i śmieciem aktualnie. Z tej lekcji wyciągnęłam wnioski i nauczyłam się żeby nigdy NIE UFAĆ NIKOMU ponieważ twój związek/przyjaźń może być największym błędem twojego życia. Myślę że potrzebuje czasu aby zaufać ludziom.. Teraz chce być po prostu sama więc... Nie wiem kiedy znowu napisze.
Przepraszam i do zobaczenia kiedyś.Bullet For My Valentine - Tears Don't Fall

15 February 2013

Trip to Warsaw

Hello~! How are you guys ?! I'm really good just keep waiting for my honey~ I miss him soo much >.< He gone to Denmark after meeting in Warsaw, lucky he will back in Saturday ;) and I couldn't spend time with him in Valentines Day what make me sad but soon my birthday and I hope he come to Gdynia soon. :3 I wanted write to you something about my trip. ^^ So 9.30am me and my friend Żaba had bus to Warsaw but I thought it's 8.30am so we were in Gdańsk 1 hour before bus. >.< Anyway whole way to Warsaw we had fun with videos and music,talk and were so excitated about this meeting. :D I felt a little nervous. When we reach to Warsaw..
 ***
Cześć~! Co tam u was ?! U mnie wszystko w porządku czekam na mojego Skarba~ tęsknie za nim bardzo >.< Wyjechał do Danii zaraz po spotkaniu w Warszawie na szczęście wróci w sobotę ;) ale nie mogłam spędzić z nim Walentynek co mnie zasmuciło chociaż nie długo moje urodziny i mam nadzieję że przyjedzie do Gdyni wkrótce. :3 Chciałam opowiedzieć wam trochę o mojej podróży. ^^ Więc o 9.30 ja i moje koleżanka Żaba miałyśmy busa do Warszawy ale myślałam że będzie on o 8.30 więc byłyśmy w Gdańsku godzinę przed busem. >.< Po za tym całą drogę do warszawy bawiłyśmy się słuchając muzyki czy oglądać video na youtube, gadałyśmy i cieszyłyśmy się z tego spotkania :D a ja trochę się denerwowałam. Kiedy dotarłyśmy do Warszawy..
...My dear come to pick up us so fast <3 So happy to see him but also so sleepy because I couldn't sleep in night before trip. >.< than We gone to hotel and wait for Agu and her bf (Jia Chao - Ming's friend). ^^ We was so happy to see her. :D Than just gone eat something and drink to Ming's and JC home. :) We bought just vodka and juice and just drink. :D There was a lot of fun~ dancing etc. We meet (Ming's friend) Aik. He join to us haha and generally really nice but I felt a little drunk and on first picture I stopped drink .:D Around 11.00pm we go back to hotel and we ended drink in hotel and just felt asleep. :) In Morning Me,Żaba and Agu gone to guys home haha they were surprised we remember way. XD
 ***
...Misiak odebrał nas naprawdę szybko <3 czułam się szczęśliwa że go widzę ale też i śpiąca ponieważ nie spałam dobrze przed wyjazdem. >.< Pojechaliśmy do hotelu poczekaliśmy na Agu i jej chłopaka (Jia Chao - kolegę Ming'a). ^^ Ucieszyłyśmy się kiedy przyjechała. :D Wtedy poszliśmy coś zjeść i wypić do Ming'a i JC domku. :) Kupiliśmy wódkę i soczek no i po prostu zaczęliśmy pić. :D Było naprawdę zabawnie~ tańce itp. Poznałyśmy nowego kolegę Aik'a (kolęga Ming'a) który dołączył się do nas haha ogólnie miło ale czułam się trochę pijana i na pierwszym zdjęciu już przestałam pić. :D Około 23 poszliśmy do hotelu i skończyliśmy pić i zasnęłyśmy. :) Rano Ja,Żaba i Agu ogarnęłyśmy się i pojechałyśmy do domu chłopaków haha byli zdziwieni że pamiętamy drogę. XD
Our Valentines was made in Sunday (no time in Feb. to meet anymore) so..
Left: gift from Honey
Right : handmade brancelets right one got Ming :) left one is mine. ^^
***
Nasze Walentynki zrobiliśmy w niedzielę (brak czasu na spotkanie w Lutym) więc...
Lewo : prezent od Skarba
Prawo : własnoręcznie robione bransoletki Ming dostał prawą a lewa jest dla mnie. ^^

Anyway after reach their home we gone eat some "breakfast-dinner" and for little shopping in Złote Tarasy, back to guy's home and gone for football match Ming's team. :3 It looked like they win because 2 goals more but I don't know they did because We had to go before end. Dear had to go for air port :( so it was kind of fast goodbye and me and rest run for tram. We took our bags from guys home and fast gone for bus station. ^^ We had bus 7.30pm :3 We reach bus station one hour before so We had time to get good place in bus and than (night) back to Gdańsk :) I love ride in night this have something amazing. On the way to home me and Żaba talk a lot and had fun of things which happened in Warsaw. I felt happy and really good but now I really miss Ming <3 really I want see him again. I hope we can back to Warsaw in summer in the same group I mean Me,Żaba and Agu. I can't wait to see them all again ! Miss ya so my friends ! Thanks to : Honey , Żaba , Agu , Jia Chao , Aik Aoon and others for cool weekend ! :*
***
Tak czy siak po dotarciu do ich domu poszliśmy na "śniadanio-obiad" i na małe zakupy w Złotych Tarasach, wróciłyśmy do domu chłopaków i pojechałyśmy na mecz piłki nożnej drużyny Ming'a. :3 Wyglądało na to że wygrywają bo mieli 2 gole więcej ale nie wiem czy to zrobili ponieważ musieliśmy iść przed końcem. Kociak musiał jechać na lotnisko :( więc pożegnaliśmy się i szybko pobiegliśmy na tramwaj z resztą. Wzięłyśmy nasze torby z domu chłopaków a potem na busa. ^^ Miałyśmy autobus o 19.30 :3 dotarłyśmy tam godzinę przed więc miałyśmy czas by zająć dobre miejsce w autokarze a potem (nocny) powrót do Gdańska. :) Kocham jeździć nocą to ma coś w sobie niezwykłego. W drodze do domu ja i Żaba rozmawiałyśmy dużo i śmiałyśmy się z rzeczy jakie się wydarzyły w Warszawie. Czułam się naprawdę szczęśliwa i naprawdę dobrze ale teraz bardzo tęsknie za Ming'iem <3 naprawdę chce go zobaczyć znowu. Mam nadzieję że możemy wrócić do Warszawy latem w tym samym składzie mam na myśli Ja,Żaba i Agu. Nie mogę się doczekać aż ich wszystkich zobaczę ! Tęsknie za wami ! Dziękuje Skarbowi , Żaba , Agu , Jia Chao , Aik Aoon i innym za super weekend ! :*

 I got some nice cover with handsome and talented cover makers
for example Sam Tsui, Chester See and Kurt Schneider check it out ;)
 ***
Mam dla was fajny cover z przystojnymi i utalentowanymi cover makera'mi
np. Sam Tsui'em , Chester'em See i Kurt'em Schneider'em sprawdźcie ;)

One Direction - Kiss You (Not Another Boy Band Cover)

Papa~

11 February 2013

Mini-shopping

 Hey! What's up ? I'm really good~ Sorry my absence but I was busy. I visited my friends Warsaw as I told you but about it I will write later. Today I wanted show you my last shopping stuff. A little of these things I bought month ago but I will show you them. ^^ so Let's start~
***
 Hejka! Jak tam ? U mnie naprawdę dobrze. ^^ Przepraszam za nie obecnośćale byłam zajęta. Odwiedziłam znajomych w Warszaw tak jak mówiłam już ale napiszę o tym później. Dzisiaj Chciałam wam pokazać parę rzeczy z ostatnich zakupów. Parę rzeczy było kupione dosyć dawno ale chciałam wam je pokazać. ^^

- Fake Eye Lashes :3 One pair for 3PLN in Chinese shop.

- Sztuczne rzęsy :3 para za 3 zł. w chińskim sklepie.

- Makeup brushes (5.90 PLN) in Chinese shop
- Pędzle do makijażu (5.90 zł) w chińskim sklepie.


- Scissors with interchangeable tips to postcards etc. (7.99 PLN) in Pepco.
- Nożyczki z wymiennymi końcówkami do laurek itp. (7.99 zł) w Pepco.

- Face masc from AA and Lirene (1.99 PLN) in Biedronka.
- Maseczki do twarzy AA i Lirene z Biedronki  (1.99 zł).


- Pantyhoses. Pepco(9.99PLN for pair). I couldn't decide which one choose so I bought two. :D
- Rajstopy. Pepco (9.99zł za parę). Nie mogłam zdecydować które wybrać więc kupiłam dwie. :D

- Bow brancelet only 9.99PLN in Pepco.
- Bransoletka kokardka tylko 9.99zł. w Pepco.

- Air Flow nail polish from Bell (5.99PLN) in Biedronka.
- Air Flow lakier do paznokci od Bell (5.99zł) w Biedronce.

 
- Electric skipper rope. I bought it with idea about starthing trainings because I noticed I got bad condition. :D Skipping rope count how many grams, calories, jumps I did but also I can set time of trainig for example half hour and in this way set alarm which will tell me when I have to end training it's really useful! (14.99 PLN) in Biedronka. 
- Skakanka elektryczna. Kupiłam ją z myślą o rozpoczęciu treningów ponieważ zauważyłam że mam złą kondycję. :D Skakanka liczy jak dużo gramów , kalorii , skoków zrobiłam ale też mogę ustawić czast treningu np. 30 min. i w ten sposób nastawiam alarm który włączy się gdy będę miała skończyć trening to jest naprawdę przydatne! (14.99zł) z Biedronki.

- Scented candle LaRissa: Apple and Cinamon (around 5PLN). Smell really good I love it !
- Zapachowa świeca LaRissa: Jabłko-Cynamon (około 5zł.). Naprawdę ładnie pachnie! Uwielbiam !

Simple Plan (ft. Sean Paul) - Summer Paradise

 Papa~

07 February 2013

Fat Thursday

Hey~ What's up ? How many donuts or faworki did u ate today ? :D I even dont know how many of them I ate :D I just know that I ate two donuts and it's enough to the end of this year. XD but faworki are soo yummy ! and I cant stop to eat them >.< I waited for this day so long ! haha it's nice make them with mom. ^^ I like cook with her because mom always ask me its good or not or i would add something more etc. in this way me and mom always learn something new from each other. :D How many times I told that I love cooking and baking ! I like watching cooking/baking channels or contests such like Masterchef because I always learn something more and more who knows maybe oneday I will be Masterchef. Hahaha XD
***
Hej~ Co tam ? Jak ile pączków czy faworków zjedliście dzisiaj ? :D Ja nawet nie wiem ile ich zjadłam :D Wiem tylko że zjadłam 2 pączki i to mi wystarczy do końca roku. XD Ale faworki są tak pyszne ! i nie mogę przestać ich jeść >.< Czekałam na ten dzień tak długo ! haha to miłe robić je z mamą. ^^ Lubię z nią gotować ponieważ mama zawsze pyta mnie czy coś jest dobre czy bym dodała czegoś itp. w ten sposób i ja i mama zawszę uczymy się od siebie nowych rzeczy. :D Ile razy mówiłam że kocham gotować i piec ! Lubię oglądać programy o gotowaniu / pieczeniu albo konkursy takie jak Mastechef ponieważ zawszę uczę się więcej i więcej i kto wie może kiedyś ja będę takim Masterchef'em. Hahaha XD
If We talking about cooking I wanted show you what I cooked last time for dinner ! Yes it's Spaghetti~ Maybe so easy to do but I really love it <3 Hah It tasted so good that mom bough a lot of pasta to Spaghetti and I guess we will eat it more often. :3 I never made and ate better spaghetti than this really ! Delicious~ <3 I wanna start making some Asian food because I got cook book "Oriental Noodles">.< I want start try do them and maybe I will share these recipes with you guys. :) Tomorrow I'm going for little shopping. :) I saw in Chinese shop delivery of false eyelashes ^O^ so I can't wait to buy them. :3
***
Skoro zaczęliśmy rozmawiać o gotowaniu to chciałam pokazać wam co ostatnio upichciłam na obiad! Tak to jest Spaghetti~ Może proste do zrobienia ale naprawdę je kocham <3 Hah Ono smakowało naprawdę dobrze tak że mama kupiła więcej makaronu do Spaghetti i zgaduję że będziemy jadać je częściej. :3 Nigdy nie zrobiłam i nie jadłam lepszego spaghetti od tego naprawdę ! Przepyszne~ <3 Chcę zacząć gotować jakieś azjatyckie jedzenie ponieważ dostałam książkę kucharską "Makarony orientalne" >.< i chcę zacząć ich próbować, może jakimiś przepisami z tej książki podzielę się z wami .:) Jutro jadę na małe zakupy. :) Widziałam dostawę sztucznych rzęs w chińskim sklepie ^O^ i nie mogę się doczekać by je kupić. :3


Justin Bieber - Beauty and a Beat (Jason Chen Cover)

See ya~

04 February 2013

Ordinary days

Hello~ Last time I really have nothing to do except study. XD I'm so bored of this and look like this sleepy panda XD (cute right ?) but I hope soon will happen more things about which I can tell you. ^^  I wanted tell you that this weekend I will go to Warsaw ^O^ recently I was there 2 years ago and just for concert. I have there aunt but I don't wanna bother her because she is old woman. I go there with my two friends Agu and Żaba. ;3 We go there just for trip and meet with our Asian friends about which I wrote >>HERE<<. I'm really happy of that trip finally I can enjoy with friends and relax of my family. Ahhh my Taiwanese sweets almost ended so soon will be more reviews. ;) 
***
Hej~ Ostatnio nie mam nic do roboty oprócz nauki. XD Nudzi mi się już to i wyglądam tak jak ta śpiąca panda XD (urocza prawda ?)ale mam nadzieję że wkrótce coś interesującego się stanie o czym będę mogła wam opowiadać. ^^ Chciałam was poinformować że w ten weekend wyjeżdżam do Warszawy ^O^ ostatnio byłam tam 2 lata temu i tylko na koncercie. Mam tam ciocie ale nie chce jej przeszkadzać ponieważ jest już starszą panią. Jadę tam z moimi dwoma koleżankami Agu i Żabą. ;3 Jedziemy tam na wycieczkę i po to by spotkać się z naszymi azjatyckimi znajomymi o których pisałam >>TUTAJ<<. Cieszę się z wyjazdu bo w końcu mogę odpocząć od rodzinki i cieszyć się czasem z znajomymi. Ahh moje tajwańskie słodycze się kończą więc wkrótce kolejne recenzje. ;)

Soon Fat Thursday ! I will bake faworki and maybe donuts for my family and friends with mom. XD I love faworki. <3 (Fat Thursday is in the Christian calendar, the last Thursday before Lent also known as Shrove Tuesday, in Polish tradition that day everyone eat donuts or faworki.) I didn't eat it really long time so I can't wait to do this. :3
***
Wkrótce Tłusty Czwartek ! Będę piekła faworki i może pączki dla rodziny i przyjaciół z mamą. XD Kocham faworki. <3 Nie jadłam ich naprawdę długo więc nie mogę się tego doczekać. :3


I wanted show you one amazing violin cover ! 
Coldplay - Paradise (Violin Cover by Daniel Jang)
wonderful right ?
cudowny prawda ?P.S Dziękuje za wszystkie tytuły i wypowiedzi w ostatnim poście. Wam też życzę wytrwałości w nauce do matury czy egzaminów gimnazjalnych i przede wszystkim zdania !