27 November 2013

Just You 就是要你愛上我

 Hej :) i jak tam ? U mnie wszystko w porządku. Przygotowałam dla was krótki opis/recenzję. Mojej chyba ULUBIONEJ dramy. Just You (就是要你愛上我) jest dramą która podbiła moje serce i jest pierwsza na liście moich ulubionych. :D Ciesze się jak dziecko na samą myśl że mogę wam o niej co nieco powiedzieć choć wydaje mi się że parę osób zna i ogląda tą dramę.
Eng: Hey :) how are you? For me, all right. I prepared for you short description/review. Probably my FAVOURITE drama. Just You (就是要你愛上我) is a drama that captivated my heart and is on the the first place of my favorites. :D I'm happy as a child at the thought that I could tell you about it a little bit. But it seems that few people know and watch this drama.

 Zacznijmy od tego że drama jest historią Qi Yi w którego rolę wciela się mój najukochańszy Aaron Yan <3 ale chyba wszyscy to wiedzą że go po prostu wielbię od paru dobrych lat i samo to że jest nowa drama o nim od razu pojawia się na pierwszej pozycji mojej listy MUST WATCH. Ale wracając do wątku Qi Yi jest chłopakiem sukcesu kupuje firmę i odkupuje też swój rodzinny dom nie wiedząc o tym że mieszka tam Chen Liang Liang (Guo Xue Fu) - zadziorna , niezdarna dziewczyna nie ma świadomości że przystojny współlokator będzie potem jej szefem. ;)
Eng: Let's start with that drama is the story of Qi Yi which play my beloved Aaron Yan <3 but I think we all know that it just adore him a couple o years and fact that there is a new drama with him immediately appear in the first position my list MUST WATCH. But back to the story Qi Yi is successful man who buys a company's and his family house without knowing that lives there Chen Liang Liang (Guo Xue Fu) - feisty, clumsy girl are not aware that the handsome roommate will be her boss. ;)

 Z początku mieszkanie wraz z Qi Yi jest wielkim wyzwaniem dla Liang Liang ponieważ wprowadza swoje dziwne zasady estetyki (jest pedantem to każdym względem). A dziewczyna jak zwykle się buntuje. Jedną z kolejnych scen jest wejście Qi Yi do biurowca przy okazji psuje przyjęcie zaręczynowe Alex'a(Tang Zhen Gang) i Kate(Katherine Wang) wprowadzając do biura zakaz randkowania.
 Eng: At first living together with Qi Yi is a big challenge for Liang Liang. He show her, his strange rules of aesthetics (a pedant in every respect). A girl as usual rebels. One of the first scenes, Yi Qi is the entrance to the office and spoil the engagement party Alex (Tang Zhen Gang) and Kate (Katherine Wang) with dating ban in the office.

 Wnet dziewczyny obmyślają plan by rozkochać szefa w jednej z nich no i pada na Liang Liang. :) Nazwały ten plan "Polowaniem na lwa". Z początku idzie to im mozolnie , Liang Liang jest bardzo irytująca przez pierwsze odcinki mnie aż to odrzucało ciągłe krzyczenie " Loban , loban , loban " ale dalej oglądałam dramę. No i wiadomo po jakimś czasie przybywania razem w pracy jak i w domu powoli plan zaczyna działać a para się do siebie małym krokami zbliża.
Eng: Soon the girls devise a plan to enamor the boss in one of them and it's Liang Liang. :) Named the plan "Hunt for the lion" At first, it goes to them laboriously, Liang Liang is very annoying for me I can't stand first episodes when she all time shouting "Loban, Loban, Loban" but I still watched the drama. Well, after some time of arriving together at work and at home slowly plan starts to work and the couple discreet steps approaching to each other.

Po drodze pojawia się Dean(Dean Fujioka)! Który jest wręcz aniołem to on uświadamia Qi Yi o jego uczuciach , to on nakłania go do działania, próbuje wywoływać zazdrość i to on ich do siebie przekonuje itp. No niestety sielanka nie trwa długo bo w końcu musi pojawić się ktoś kto próbuje zepsuć to wszystko a mianowicie Jia Yu(Lin Lyla). Jejku jaka ona jest nieznośna po 3latach pojawia się w życiu Qi Yi kiedy to on już o niej zapomniał i wywraca ich relacje jak i sprawy w firmie do góry nogami.
Eng: Then Dean(Dean Fujioka) is coming! Which is actually an angel he realizes Qi Yi about his feelings, he urges him to action, trying to cause jealousy and he convinces them to each other etc. Well, unfortunately idyll does not last long because in the end there must be someone who tries to spoil it all Jia Yu(Lin Lyla). I hate her.. She appears in the life of Yi Qi after 3 years when he had already forgotten about her, and turns his and Liang Liang relationship and affairs in the company upside down.

 Powiem szczerze jest najbardziej irytującą osobą w tej dramie. Na sam jej widok zaczynam się denerwować XD ale to zapewne dzięki znakomitej grze aktorki tak wiele osób nienawidzi jej postaci. Po mimo że Qi Yi nic nie czuje do niej ona wciąż w to brnie. Aż w końcu ostatecznie Liang Liang wygrywa. :) Przy okazji obie przyczyniły się w pewnym sensie do spełnienia marzenia Qi Yi o rodzinie. Ponieważ jego rodzice się rozeszli ale po jakimś czasie dzięki prośbom Liang Liang i namową Jia You rodzice Qi Yi wracają do siebie.
Eng: To be honest it is the most annoying person in this drama. When I see her I start to get nervous but it's probably due to the excellent playing of actresses, so many people hate her character. In spite of that Qi Yi feels nothing for her she was still go in it. Until finally finally Liang Liang wins. :) By the way, both have contributed in some way to fulfill the dreams of Qi Yi about family. Because his parents split up but after a while due to requests Liang Liang and urging Jia Yu parents of Qi Yi get back.

 A teraz troszkę o postaciach drugoplanowych które są równie ciekawe i fajne. Każdy chłopak w pracy oprócz Dean'a posiada swoją "miłość" wszyscy pragną zniesienia zakazu randkowania. Są naprawdę zabawnymi ale i pozytywnymi postaciami. :) Po za nimi są rodzice Liang Liang którzy po prostu rozbawiają swoim zachowaniem a szczególnie mama Liang Liang. Najlepsze są sceny kiedy łezka kręci się w oku bo Qi Yi i Liang Liang się tulą i płaczą a po paru sekundach jest scena w której matka Liang Liang kłóci się z matką Qi Yi. XD Wtedy jest taka burze emocji z jednej strony wzruszenie a potem wybuch śmiechem. Musze przyznać reżyserowi to się udało.
Eng: And now a bit about supporting characters that are just as interesting and fun. Every boy at work in has his "love" (except Dean) everyone wants to lift the ban on dating. They are really funny but the positive characters. :) Exept them there are the parents of Liang Liang who are just funny and especially Liang Liang's mom. The best scenes are when there is the tear in the eye because Qi Yi Liang Liang cuddle and cry and after a few seconds, there is a scene in which Liang Liang's mom arguing with Yi Qi's mom. XD Then there's the emotional storms on the one hand melting feeling and then burst out laughing. I have to admit what the director did.

 Innym plusem jest główna para która od samego początku do końca się kocha, która nie ma chwili zwątpienia i ze sobą nie zrywają tak dosłownie jak w wielu dramach. Pomyślałam sobie że gdyby postać Qi Yi chodzi mi o charakter i wygląd byłaby realna to właśnie taki mężczyzna byłby moim ideałem. :) 
 Eng: Another plus is the main couple which from the beginning to the end don't stop love each other and doesn't  have a moment of doubt and don't really breaking up as in many dramas. I thought that if character of Qi Yi I mean the character and appearance would be real it would be my ideal man. :)

 Drama jest dosyć krótka bo ma tylko 21 odcinków po jakieś 1godz. 20min. :) Jest dostępna w dobrej jakości po polsku. :) Zatem nic tylko zapraszam do oglądania bo drama jest znakomita i jak dla mnie po prostu IDEALNA! Dostępna tutaj : http://www.viki.com/tv/20292c-just-you
 Eng: Drama is quite short because it has only 21 episodes around 1hr. 20min. :) It is available in good quality in English. :) So nice but I invite you to watch it because the drama is excellent and for me just PERFECT! Available here: http://www.viki.com/tv/20292c-just-you

A tak na zakończenie parę fotek/gifów z dramy.
Eng: For the end a few photos/gifs from drama.

Wstawiłabym więcej scenek ale co za dużo to nie zdrowo. ;)
Eng: I would add more scenes but it's OK. :D

Byebye~

13 November 2013

Soul Of Asia : 4th Anniversary edition (Halloween)

 Hejka~ Jak tam ? Dawno mnie tutaj nie było ale to przez to że czekałam na imprezę :) której zdjęciami mogłabym się z wami podzielić. Jak wiecie w trójmieście są organizowane imprezy Soul Of Asia. :) Można tam czasem spotkać Azjatów ale też i ludzi którzy mają takiego samego świra na punkcie Azji tak jak i ty sam. :D Ile ja już ludzi poznałam dzięki tej imprezie to się w głowie nie mieści. :D Tańczyłam i gadałam z około 20 osobami. :D Było naprawdę wybitnie że tak powiem. :3
Eng: Hiya ~ What's up? A long time I was not here but it is through this that I waited for the party :) and the pictures I could share with you. As you know in the Tricity are organized Soul Of Asia. :) You can find there Asians but also the people who are the same as you crazy about Asia. :D How many people I've met through this event. :D I danced and I talked to about 20 people. : D It was really awesome. :3
Z(With) Żabą
 Zacznijmy od tego że umówiłam się z moją Żabcią <3 przed imprezą na picie. Pojechałam do Sopotu do Żaby kupiłyśmy sobie picie i wyszykowałyśmy się.. Potem umówione z Kimiś około 19.30 wyruszyłyśmy na dworzec i w stronę Gdańska. :) Tam spotkałyśmy się z Agatą i Basią. :) i ruszyłyśmy w stronę klubu o nazwie Infinium. Zaraz po wejściu spotkałam Emilkę i Ewę oraz Xin'a i Villiam'a siedzieli i w sumie byli trochę podirytowani.
Eng: Let's start with the fact that I arranged with my Żaba <3 for drink before party. I went to Sopot we bought a drink and prepared to party.. Then the appointment of Kimis about 7.30pm and We went to the train station and to Gdansk. :) In Gdańsk we met up with Agata and Basia. :) And we moved in the direction of the club, called Infinium. Just after the entrance I met Emily and Eva and Xin and Villiam they sat and altogether were a little irritated.
Ewa, <Ja> , Emilka
 W sumie nie dziwie się bo na imprezie z początku były same dzieci (średni wiek 12-15 lat). O.o Sama pomyślałam że chyba pomyliłam kluby no ale potem dzieciarnia się zmyła a my zaczęliśmy pić. :D Spotkało się resztę ekipy Cobre, Borys , Tomo , Sylwestra , Tenginsa. Poszliśmy na parkiet i było wszystko super. Wszyscy świetnie się bawiliśmy. :) Widziałam też Saku,Idę i Elę. :D
Eng: Overall, I'm not surprised because at the party from the beginning were only children (mean age 12-15 years). O.o I thought that maybe I went to the wrong club then kids went to homes and we started drinking. :D It met the rest of the team Cobre, Borys, Tomo, Sylwester, Tengins. We went to the dance floor and everyone had a great time. :) I saw Saku, Ida and Ella too. :D
Kimiś, Basia, Żaba, Ja z jakimiś chłopakami (and some guys).
  Prawie całą noc wytańczyłyśmy niestety impreza bardzo szybko się skończyła bo około 2 w nocy. Kiedy to nasz pociąg miał być za jakąś godzinę. A że nie chciało nam się stać i marznąć to poszliśmy do Cobry wraz z Marzeną , Tenginsem , Borysem , Basią , Tomo i Żabą (był jeszcze jeden chłopak ale nie wiem jak ma na imię). :D Posiedzieliśmy sobie trochę do następnego pociągu. I tak wróciłam z Żabą do Sopotu około 5 nad ranem. Muzyka była świetna prócz tego że usłyszałam chyba tylko jedną piosenkę z 5 moich które miały być puszczone. Widziałam teledyski Fahrenheit i było też trochę jrocka (MIYAVI i One Ok Rock). :) Do domu wróciłam koło 11 w sobotę. :)
Eng: We danced almost all night party. Unfortunately party ended very quickly around 2am. When our train was supposed to be about an hour. And because we didn't want to stand there and freeze.We went to a Cobra with Marzena, Tenginsem, Boris, Basia, Tomo and Żaba (there was one guy I don't know his name). :D We sat for a bit and went for the next train. I just got back with Żaba to Sopot around 5am. The music was great except for the fact that probably I heard only one song from my 5 that should be on playlist. I've seen videos Fahrenheit and there was also a bit of jrock (MIYAVI and One Ok Rock). :) I went back to the house around 11 on Saturday. :)
Z(With) Emilką.

 Byebye~

03 November 2013

Taiwanese Sweets Reviews

Hejka! :) Jak widać powracam do bloga. Narazie nie wiem na jak długo ale postaram się utrzymać go w jak najlepszej kondycji. Dzisiaj mam dosłownie parę recenzji które przygotowałam w ostatnich miesiącach. Ale jakoś nie miałam ochoty na przerabianie zdjęć i uzbieranie tego wszystko. Myślę że będe musiała dodawać jakieś regularne recenzje azjatyckich słodyczy ponieważ sporo ich jeszcze mam. :D Aa jakoś nie miałam czasu wypróbować. W takim razie na dzisiaj przygotowałam Tajwańskie słodycze na pierwszy ogień idą..
Eng: Hey! :) As you can see I back to blogging. I don't know how long I will hold it but I will do my best. Today I have literally a few reviews which I prepared last months. But I had no idea for choose the best pics edit it etc. I think that I should add asian sweets reviews more often because I still have a lot of sweets to review. :D And somehow I didn't have time to try them. Today I prepared Taiwanese sweets reviews first..

Są to najzwyklejsze w świecie prażynki ale szczerze nie potrafię zidentyfikować ich smaku. Ni to krewetkowe no może troszkę ni to nijakie. Lekko słone i kruche rozpływające się w ustach prażynki. Opakowanie trochę trudne do otwarcie bo z porządnej grubszej foli. Myślę że to doskonała "zagryska" na imprezę. :D
Eng: ...are the most ordinary in the world chips but honestly I can not identify the taste. It's not shrimp maybe a bit taste like shrimp but really a little. A little salty and crisp chips which melt in the mouth. Packing was a bit difficult to open because it was really thick plastick bag. I think it's perfect snack for party. :D
 Kolejne są karmelki firmy Moringa chyba moja ulubiona firma z cukierkami. Opakowanie zapewne znane z innych postów o słodyczach, wygodne w ładnym pomarańczowym kolorze. :) Smak to niby smak moringi i mleka. Szczerze dla mnie to było coś nowego, te cukierki chyba najbardziej zamaskowały mi z całej serii. Smak był lekko mleczny z delikatnym posmakiem mandarynki(pewnie tak smakuje moringa) i karmelu. :D Karmelki miały ładny mleczny zapach. Nie tylko mi zasmakowały ale też i mojej mamie.
Eng: Next are carmels from Moringa probably my favourite candy company. :) Packing for sure you know from my other posts about sweets, comfortable in nice orange colour. :) Taste is moringa and milk. Honesty it was something new for me, but this carmels probably I liked the most. Taste was a little milky with delicate tengerine flavor [probably it's taste of moringa?] and caramel. :D Carmels had nice milk smell. I liked them with my mom. :D

Ostatnie były czekoladki które dostałam jakiś czas temu w paczce wszystkie były z firmy "Tzylu". Generalnie wszystkie (oprócz tej kawowej która miała smak gorzej czekolady) były o smaku mlecznej czekolady. Pierwsza (lewy górny róg również na drugim obrazku) SHIATSU! miała bardzo fajne mini chrupki to chyba moja ulubiona z nich wszystkich.:D Druga o smaku STRAWBERRY jak wiadomo była truskawkowa lekki różowy krem z delikatną nutą truskawki. CHOCOLATE była zwyczajną czekoladką z lekkim karmelowo-mlecznym nadzieniem. Ostatnia COFFEE CHOCO była świetna bo miała bardzo mocny kawowy krem trochę przypominało mi Kopiko. :)
Eng: Last are chocolades which I got long time ago in package all are from Tzylu company. Generally all (except coffee chocolate which had dark chocolate flavor) had milk chocolate flavor. First (left - up corner the same on second pic) SHIATSU! had nice mini crisps it's probably my favourite from all. :D Second, STRAWBERRY as we know this one had nice delicate strawberry cream inside. CHOCOLATE had delicate caramel-milk cream. Last one COFFEE CHOCO was awesome because had strong coffee cream reminds me a bit Kopiko. :)

Byebye~