28 November 2014

Fall In Love With Me 愛上兩個我


 Hej, Dzisiaj mam dla was przygotowaną recenzję a raczej opis pewnej dramy którą oglądałam jakiś czas temu dosłownie co tydzień w wtorek/środę (zależy jak wychodził nowy odcinek). Drama skończyła się jakiś czas temu ale pomińmy to.. Dramą którą tak męczyłam jest tajwańską dramą o tytule Fall In Love With Me (chińskie 愛上兩個我). Jest to drama w której gra mój najukochańszy, najulubieńszy, najprzystojniejszy i wszystko co naj, aktor! Po prostu KOCHAM Aarona Yan'a inaczej Ya Lun'a ale to chyba raczej wiecie. :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
ENG: Hello, Today I prepared for you review but rather a description of a drama that I watched some time ago, literally every week on Tuesday / Wednesday (depends on when english subs came out). Drama ended some time ago, but let's skip it .. so drama which I loved and couldn't stop watch that long is a Taiwanese drama titled "Fall In Love With Me" (Chinese: 愛上 兩個 我). It is a drama in which plays my dearest, most favorite, most handsome and most everything... actor! I just LOVE Aaron Yan or just Ya Lun but I think everyone knows it. :)

 Drama jest typowym romansidłem zmieszanym z komedią. Scenariusz czasami przewidywalny co trochę może nudzić ludzi.. choć zależy to kto ile dram tego typu oglądał. Mój ukochany Ya Lun gra w nim główne ROLE! Tak, gra w tej dramie 2 charaktery.. Lu Tian Xing i Xiao Lu w prawdzie jest to jeden bohater ale jest w pewnym sensie zmuszony udawać kogoś innego. :) Więc są ciągłe przebieranki w pośpiechu i udawanie że nie jest się tak naprawdę sławnym Lu Tian Xing a zwykłym studentem Xiao Lu. :D Aaron wszedł w tą role doskonale. Choć sam wspominał że to było dla niego nie lada wyzwanie. :) Jego zdolności aktorskie jednak są nie zawodne. (Mówiłam że jest niezwykle utalentowany ? <3 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
ENG: Drama is a typical romance mixed with comedy. Sometimes predictable scenario that some people might get bored.. but it depends on how much dramas of this type you watched. My beloved Ya Lun plays the main ROLE! Yes, he plays in this drama 2 characters.. Lu Tian Xing and Xiao Lu and in truth it is the one hero but he is kinda forced to pretend to be someone else. :) So are continuous dressing up in a hurry and pretend that he is not really famous Lu Tian Xing and he is ordinary student called Xiao Lu. :D Aaron came into the role perfectly. Although I mentioned that it was for him a challenge. :) His acting ability are not unreliable. (I told you that he is extremely talented? <3).
 Drama zaczyna się generalnie tak że sławny COO z agencji reklamowej czyli Lu Tang Xing najzwyklej "wypala się" w tym co robi i chce wziąć urlop. :) Przez pewien przypadek w drodze na konferencje prasową na której ma ogłosić to że kończy już z reklamą spotyka dziewczynę o imieniu Tao Le Si (gra ją Tia Li) która jest właścicielką mniejszej firmy reklamowej nazywanej Oz Adviresting i od razu widać że się "uwielbiają". XD Kiedy to już Lu Tian Xing dociera na konferencje jest zmuszony do ucieczki przed swoimi współpracownikami i prasą to doprowadza do tego że ubiera się w mniej "wyszukane" rzeczy znalezione w jakimś przedsionku i zmienia szybko fryzurę. Wybiega z budynku i jakoś się składa że trafia na plan filmowy... dziewczyna natychmiast rozpoznaje w nim Lu Tian Xing ale ten jej wmawia że wcale nim nie jest, że jest studentem i nazywa się Xiao Lu. Pomaga im w kręceniu reklamy... i historia dalej się toczy.. :) Przecież nie opowiem wam całej dramy, a to spory skrót pierwszego odcinka.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
ENG: Drama generally begins so that the famous COO of an advertising agency that is most commonly Lu Xing Tang "burn out" at what he does and wants to take a vacation. :) For a chance on the way to a press conference at which it is expected to announce that it ends with advertising already, he meets a girl named Tao Le Si (Li Tia plays her) who owns small advertising company called "Oz Adviresting" and you can easily see that "love" between them. XD Once this Tian Xing Lu arrives at the conferences is forced to escape from there but their coworkers chase him what leads to the fact that he need change outfit for a less "fancy" things found in a vestibule and quick changing hairstyle (put hat on). Runs out of the building and somehow happened that he came in to a record plan of ad by Oz Adviresting... the girl immediately recognizes him but Lu Tian Xing tells her that he is a student and is called Xiao Lu.. and he help them record the ad.. the story further goes on... :) It just a few first minutes of that drama in short, I can't tell u whole drama. :D


 Jak na moje drama jest świetnie zrobiona, pokazuje ciężką pracę ludzi którzy tworzą reklamy w telewizji jak i brutalność większych firm. Mówiąc szczerze aktorka w pierwszym odcinku mnie strasznie zirytowała i jakoś nie pasowała mi do Aarona. Ale z każdym następnym odcinkiem zaczęłam ją trochę rozumieć. Aaron doskonale zagrał swoich bohaterów, osobiście potrafiłam wczuć się w jego role.. poczuć emocje jego bohatera i go zrozumieć, co na pewno jest wielkim plusem dla niego jako aktora. Po za tym muzyka w tej dramie to w większości jego własne piosenki! Więc ludzie oglądając dramę nie tylko zasmakują jego talentu aktorskiego ale i też muzycznego. Dostał już pre prestiżowych azjatyckich nagród za album Drama (który jest związany z tą dramą) jak i za role w tej dramie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
ENG: As for me, that drama is well done, it shows the hard work of the people who make television commercials and the brutality of larger companies. Seriously, actress in the first episode terribly annoyed me and somehow didn't fit me to Aaron. But with every episode, I started to understand her a little. Aaron played their characters very well, personally I could empathize with his role.. feel the excitement of his character and to understand it, which certainly is a big plus for him as an actor. Anyway, the music in this drama are mostly his own songs! So people watching the drama not only relish his acting talent but also the music. He already has a pre prestigious awards for Drama album (which is associated with this drama) as well as roles in this drama.

Postacie drugo-planowe czyli pracownicy Oz odgrywają swoją bardzo ważną rolę w tej dramie, i szczerze je bardzo polubiłam. Chciałabym mieć takich znajomych/przyjaciół jak oni. :) Nie wspomnę już o kamerdynerze Lu Tian Xing'a wujku Bo, naprawdę to był taki jego anioł stróż. Kończąc powiem że drama ta jest ciekawa i choć czasem przewidywalna to z pewnością nie wieje nudą i na pewno ją pokochacie. :) Co więcej jest ona dostępna w polskiej wersji językowej http://www.viki.com/tv/23266c-fall-in-love-with-me. Na moje drama jest z pewnością 10/10! Polecam serdecznie i zapraszam do oglądania! Na koniec pozostawiam wam trailer. :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
ENG: Secondary characters-planned (employees of Oz) plays very important role in this drama, and I liked them very sincerely. I wish I had such friends like them. :) Not to mention the butler of Lu Tian Xing. Uncle Bo, really he was such a "guardian angel". In closing I will say that this drama is interesting and sometimes predictable but it certainly doesn't blow boredom and you will love it for sure. :) It is available here http://www.viki.com/tv/23266c-fall-in-love-with-me. For my drama is certainly 10/10! I heartily recommend and invite you to watch! I leave with you at the end of the trailer. :)


 
Byebye~

2 comments:

  1. Jejku jak ja długo dram nie oglądałam x D

    ReplyDelete
  2. Opis wygląda na ciekawy, więc może spróbuję. Jako dramowy pożeracz dam radę. :D

    ReplyDelete

Thank You for visiting and any comments ^ww^